شنبه 23 آذر 1398

کارگروه تخصصی بهداشت ،سلامت و بیولوژیک

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/05/25 12:00 ویرایش : ‎1397/05/25 12:08 بازدید: 870

 کارگروه تخصصی بهداشت ،سلامت و بیولوژیک

   رئیس کارگروه تخصصی بهداشت ،سلامت و بیولوژیک: دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک ( رییس دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان )

 شرح وظایف کارگروه:

 1- تدوین و ابلاغ طرح جامع مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن در حوزه بهداشت، درمان سلامت و مخصوصاً تهدیدات بیولوژیک در سطح استان

 2- طراحی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مورد نیاز برای حفاظت ارتقا آمادگی و توانمندی ، برنامه های بهداشت ، درمان و سلامت در زمینه های مختلف در سطح استان

 3- طراحی و اتخاذ تدابیر و اقدامات مورد نیاز برای مقابله با تهدیدات بیولوژیک متصور از طرف دشمن در سطح استان مخصوصاً استانهای مرزی

 4- ایجاد هماهنگی بین سازمان های مختلف مرتبط با حوزه سلامت و بهداشت و بیولوژیک برای مقابله بحران های ناشی از تهدیدات و اقدامات بیوتروریسم – بیولوژیک نظامی در سطح استان

 5- سازماندهی و ارتقاء توانمندی تیم های تخصصی و کارآمد مورد نیاز ضروری در حوزه های مختلف بهداشت، سلامت ، بیولوژیک برای مقابله با تهدیدات و اقدامات دشمن در سطح استان

 6- تدوین دستورالعمل به فراخور زمان برای چگونگی تامین نیازهای مردم و مراکز بهداشتی، درمانی و بیولوژیک در شرایط تهدید های دشمن در کلیه جوانب جامع و کارآمد

 7- طراحی  تکمیلی درچگونگی تداوم چرخه خدمات بهداشتی ، درمانی، در زمینه های مختلف در مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان در شرایط تهدیدات دشمن  

 8- طراحی تمرینات و رزمایش دوره ای برای حفظ ارتقاء آمادگی لازم در حوزه بهداشت، سلامت و بیولوژیک

 9- طراحی و هماهنگی و سناریو سازی در جای لازم برای ایجاد و ظرفیت ها  قابلیت های استان براساس   دستورالعمل ابلاغی از مراجع بالاتر در بخش دفاع غیر عامل

 10- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و ایجاد آمادگی لازم برای مقابله با تهدیدات نرم و اقدامات دشمن  در ایجاد بحران های احتمالی انسان ساز در سطح استان                                  

 برنامه های مورد هدف کارگروه:

 1- راه اندازی و فعال نمودن کارگروهبهداشت و درمان در تمامی سطوح پیشگیرانه از تهدیدات

 2- فرهنگ سازی و آموزش پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در سطح مدیران، کارکنان، اساتید و دانشجویان در حوزه بهداشت و درمان

 3- ایجاد آمادگی پایدارو مستمر در شبکه سازمان انتقال خون استان در شرایط تهدید در استان

 4- ایجاد آمادگی پایدارو مستمر و پیشگیرانه در مراکز امدادی و درمانی در شرایط تهدید در استان برای تسهیل در مدیریت شرایط بحرانی

 5- تهیه و اجرای طرح جامع  مقابله با تهدیدات غیر متعارف هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی علوم پزشکی و مراکز درمانی در حوزه بهداشت و سلامت و بیولوژیک

 6- اجرای اقدامات پیشگیرانه پدافند غیر عامل در حوزه سلامت در مراکز درمانی بهداشتی، سطح 1 و 2 در شرایط تهدیدزای دشمن

 7- برنامه ریزی هدفمند در تامین سامانه های متحرک درمانی مورد نیازدر تهدیدات متعارف و غیر متعارف  درسطح استان

 8- برنامه ریزی در اجرای مانورهای دوره ای و عملیاتی در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی استان و مراکز امدادی، بهداشتی، درمانی تابعه و عوامل مرتبط با آنها در شرایط تهدید

 9- برنامه ریزی در تهیه  بانک اطلاعات GIS پدافند غیر عامل در ستاد دانشگاه علوم پزشکی استان و مراکز امدادی، بهداشتی، درمانی تابعه برای استفاده در پاسخگویی سریع به ماموریت ها در شرایط تهدیدات احتمالی دشمن در حوزه مربوطه

 10 – برنامه ریزی در اجرای طرح مدیریت بحران درحوزه سلامت برای شرایط احتمالی تهدیدات انسان ساز دشمن در کلیه سطوح

 11- برنامه ریزی جامع در تامین نیازهای ضروری  مردم درحوزه سلامت و تداوم چرخه خدمات آنها در شرایط احتمالی تهدیدات

 12- سازماندهی نیروهای بسیج جامعه پزشکی  مدیریت در شرایط اضطراری پزشکی و پیراپزشکی و به روز نگهداری آمادگی آنها برای شرایط احتمالی جنگ

 13-تهیه سازو کار مناسب در ایجاد  ارتباطات ضروری - مستمر و پایداردر حوزه سلامت در شرایط احتمالی تهدید در کلیه سطوح

 14- برنامه ریزی زمانبندی شده در طرح ریزی و اجرایی آموزشهای عمومی و تخصصی پدافند غیر عامل در پیشگیری از بحران حوزه سلامت در شرایط احتمالی تهدیدات

 15- ارتقاء همه جانبه در سطوح  آمادگی و توانمندی مراکز امدادی و اورژانس جهت پاسخگویی سریع و مؤثر در شرایط احتمالی تهدیدات

16- مطالعه، طراحی  در راستای و اجرا و نظارت بر طرح های پدافند غیر عامل در حوزه بهداشت و سلامت و بیولوژیک  

دولت و ملت همدلی و همزبانی