پنجشنبه 25 مهر 1398

قدرت دفاعی کشور موجب شده دشمن به خود اجازه تهاجم ندهد

ایجاد : ‎1397/07/11 08:10 بازدید: 121
دولت و ملت همدلی و همزبانی