پنجشنبه 27 تیر 1398

قدرت دفاعی کشور موجب شده دشمن به خود اجازه تهاجم ندهد

ایجاد : ‎1397/07/11 08:10 بازدید: 60
دولت و ملت همدلی و همزبانی