شنبه 23 آذر 1398

کارگروههای تخصصی پدافند غیر عامل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/23 14:01 ویرایش : ‎1397/05/25 12:01 بازدید: 2242

برای شناسایی تهدیدات و آسیب پذیری های مراکز و زیر ساخت ها و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آسیب پذیریها و خسارتهای احتمالی و افزایش ایمنی مردم ،ارائه نظرات کارشناسی و اجرای مصوبات شورای  پدافند غیر عامل استان ،اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و اجرای برنامه های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه و گروههای هدف، کارگروههای تخصصی ذیل در مجموعه شورای پدافند غیر عامل استان تشکیل می گردد:

1-  کارگروه تخصصی دفاعی،امنیتی و انتظامی

2- کارگروه تخصصی بهداشت ،سلامت و بیولوژیک

3- کارگروه تخصصی انرژی و آب

4- کارگروه تخصصی صنعت ،معدن و تجارت

5- کارگروه تخصصی امور فرهنگی و اطلاع رسانی

6- کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات (سایبری)

7- کارگروه تخصصی خدمات شهری و پشتیبانی

8- کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی

9- کارگروه تخصصی کالبدی و زیر بنایی

10- کارگروه تخصصی کشاورزی و امنیت غذایی

11- کارگروه  امداد و نجات

دولت و ملت همدلی و همزبانی