پنجشنبه 25 مهر 1398

برگزاری همایش استانی پدافندغیرعامل درسازمان جهاد کشاورزی گیلان

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/06/25 11:52 بازدید: 66

همایش استانی پدافندغیرعامل درسازمان جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد.

 همایش استانی پدافندغیرعامل با حضور آقای دکتر کریمی نیا مدیرکل بهداشت و درمان سازمان پدافندغیرعامل کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاونین سازمان و رابطین پدافندغیرعامل فرمانداری های استان درمحل سالن اجتماعات شهدای جهاد کشاورزی گیلان برگزارشد.

این همایش تحت عنوان کاربرد اصول پدافندغیرعامل در مدیریت تهدیدات فرا روی توسعه در راستای ارتقاء دانش و توانمندی مدیران جهت مقابله با تهدید برگزار گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی