دوشنبه 1 مهر 1398

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای سنجش و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/06/05 11:35 ویرایش : ‎1398/06/05 11:40 بازدید: 57

با توجه به تاکیدات مرکز سلامت محیط و کار و توانمندسازی کارشناسان بهداشت حرفه ای در زمینه کنترل عوامل زیان آور ، کارگاه آموزشی آشنایی با روشهای سنجش و کنترل عوامل زیان آور شیمیایی در تاریخ 98/5/27 با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع استان و کارشناسان مسئول بهداشت حرفه ای مراکز بهداشت شهرستان های تابعه در محل سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار گردید

دولت و ملت همدلی و همزبانی