پنجشنبه 25 مهر 1398

جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان رودبار با محوریت مبارزه و کنترل آفت مگس زیتون برگزار شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/22 08:15 بازدید: 74

علی اکبر پور علی معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار رودبار در این نشست با تشریح وضعیت شهرستان رودبار در زمینه تولید فرآورده های زیتون و نیاز به هم افزایی و تعامل دو سویه مردم و مسئولین و کارگزاران دولت در کاهش حجم خسارات به این میوه استراتژیک، هماهنگی بخشداران و شهرداران، شوراها و دهیاران با محوریت جهاد کشاورزی برای نصب بنرهای هشدار دهنده و حاوی نکات آموزشی، توزیع اقلام و استفاده از تجهیزات کنترلی و از بین برنده آفت و تعیین زمانبندی و اولویت مکانهای شروع مبارزه، برگزاری کارگاه آموزشی برای کشاورزان و باغداران در کنترل آفت و افزایش کمی و کیفی محصول، همکاری جهاد کشاورزی در تامین و افزایش تعداد دستگاههای سم پاش را خواستار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی