شنبه 23 آذر 1398

جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات پدافند غیرعامل استان گیلان برگزار شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/03 10:06 بازدید: 154

به گزارش روابط عمومی اداره کل پدافند غیرعامل استان گیلان، جلسه کارگروه تخصصی امداد و نجات پدافند غیر عامل با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات هلال احمر استان برگزار شد.
در این جلسه کاظمی نماینده اداره کل پدافند غیرعامل استان گیلان ضمن اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل بر اهمیت شناسایی حوزه های تهدیدی نوین تاکید نمود و گفت : اگر موضوع تهدید شناسی به عنوان سر فصل موضوعات پدافند در مبحث آموزش مورد توجه قرار گیرد پدفند غیرعامل جایگاه حقیقی خود را در دستگاه های اجرایی باز خواهد یافت.
وی با بیان انواع تهدیدات و لزوم نگاه تخصصی دستگاه ها به حوزه تهدیدات داخلی و خارجی ادامه داد: به دلیل تخصصی بودن اصل پدافند غیرعامل در حوزه های مهندسی در هریک از دستگاه ها لازم است هریک از نهاد ها وزارتخانه ها برنامه مدونی را به صورت عملیاتی تهیه و چشم انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را تدوین نمایند.
ایشان به برنامه ریزی های کلان کشوری در سطح راهبردی حوزه پدافند اشاره کرد و گفت: در رده های عملیاتی و سطوح اجرایی انتظار می رود کارگروه های تخصصی از جمله کارگروه امداد و نجات، هوشمندانه و مدبرانه با همدلی و همفکری فضای بهتری را در حوزه دشمن شناسی و مدیریت بحران رقم بزنیم

دولت و ملت همدلی و همزبانی